ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΝΑΤΑΣ ΝΕΡΟΥ BRITA MAXTRA 2425396013 00469949

Κωδικός Προϊόντος: #76505053

1022425 BRITA 1011166 BRITA MAXTRA BRITA 2425396013 ELECTROLUX 4055164398 ELECTROLUX 668050 EPMS 2425396013 EPMS PEM0339 00463675

Για να διασφαλίσετε τη µέγιστη απδoση φίλτρoυ της BRITA θα πρέπει να αλλάξετε τακτικά τo ανταλλακτικο φίλτρo. Για καλύτερα απoτελέσµατα αλλάξετε τo ανταλλακτικο φίλτρo κάθε τέσσερις εβδoµάδες. Τo Ηµερoλγιo της BRITA σας υπoδεικνύει ποτε πρέπει να αλλάξετε τo ανταλλακτικο φίλτρo. Με τη βoήθεια τoυ Ηµερoλoγίoυ της BRITA µπoρείτε να oρίσετε την ηµερµηνία για την επµενη αλλαγή φίλτρoυ. Αυτο σηµαίνει οτι θα απoλαµβάνετε πάντα την υψηλή πoιοτητα τoυ φιλτραρισµένoυ νερoύ της BRITA.Τo αριστερο  πεδίo υπoδεικνύει την ηµέρα, τo δεξί τo µήνα. Απλά στρέψτε τις δύo µικρές ρoδέλες στα αριστερά και στα δεξιά και ρυθµίστε την ηµερoµηνία για την εποµενη αλλαγή φίλτρoυ. Αν η ηµέρα στην oπoία πρέπει να γίνει η εποµενη αλλαγή φίλτρoυ δεν εµφανίξεται στην ένδειξη, στρέψτε απλά στoν εποµενo αριθµο,

ΦΙΛΤΡΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσότητα στο καλάθι:


ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΕO! - Γεωργίου Παπανδρέου 94
Τηλ.: 2610 226000

Κορίνθου 156, Πάτρα
Τηλ.: 2610 240579

Fax: 2610240586
Viber: 6977077265
Βρείτε μας
facebook